Binnen het European Solidarity Corps vindt er een belangrijke wijziging plaats in de werkwijze aangaande de Cigna zorgverzekering. Huidige deelnemers moeten correct geregistreerd staan in de Mobility Tool.

Begin 2020 (een definitieve datum volgt nog) gaat er een nieuwe werkwijze in, waarbij het verzekeren van deelnemers aan projecten binnen het European Solidarity Corps op termijn gemakkelijker wordt. De informatie uit de Mobility Tool en de European Youth Portal worden dan automatisch doorgegeven aan Cigna. Tot die tijd blijft de huidige manier van verzekeren in stand, maar om verwarring te voorkomen is het erg belangrijk dat de huidige deelnemers correct geregistreerd staan in de Mobility Tool. Anders zijn deelnemers niet verzekerd en niet subsidabel.

Wat moeten organisaties nu al doen?

Nu is het belangrijk dat de deelnemers aan het European Solidarity Corps (lees: jongere) die op dit moment door Cigna zijn verzekerd, zijn opgenomen in de Mobility Tool. Dat geldt ook voor alle jongeren die nog verzekerd worden voordat de nieuwe werkwijze ingaat. Het doel hiervan is te voorkomen dat er jongeren dubbel worden verzekerd. Organisaties moeten er dus voor zorgen dat alle jongeren met een Cigna zorgverzekering op korte termijn worden opgenomen in de Mobility Tool, mocht dat nog niet het geval zijn.

Op dit moment kunnen jongeren nog op de huidige manier worden verzekerd bij Cigna.

Wat gaat er veranderen?

Met de nieuwe werkwijze kunnen organisaties voortaan controleren of deelnemers reeds verzekerd zijn en hoeven ze niet langer apart te worden aangemeld bij Cigna.

Onderstaand de vernieuwde werkwijze omtrent Cigna vanaf begin 2020 (datum volgt). Alle stappen moeten met de nieuwe werkwijze afgerond zijn vóór aanvang van de activiteit.

 1. Project is sent to Mobility Tool (MT+) - responsibility from the National Agency);
 2. Organisations make an offer to a young registrant in the European Youth Portal (EYP);
 3. Participant accepts the offer in the EYP;
 4. Organisations retrieve participant details in MT+; 
 5. Organisations create a participation in MT+ (link the participant with an activity); 
 6. Organisations flag the participation as complete and ready for insurance if relevant; 
 7. Participation data is sent to the EYP;
 8. Eligible participants receive a notification reminding them to acquire and provide information on the European Health Insurance Card;
 9. Participation data of eligible participants is sent to CIGNA on weekly base; 
 10. CIGNA notifies EYP of the success of the enrolment; 
 11. Organisations can track in the EYP and MT+ that the participant is enrolled; 
 12. CIGNA notifies participants about the enrolment and related information.

Houd de informatie in de Mobility Tool actueel

Het is cruciaal dat organisaties toegekende projecten en gegevens van deelnemers op tijd in de Mobility Tool opnemen. Anders zijn deelnemers niet verzekerd en ook niet subsidabel. Bij de eindrapportage wordt gecontroleerd wanneer de deelnemers zijn aangemeld. Vanaf dat moment zijn ze subsidiabel. Bij wijzigingen gedurende het jaar is het dus ook erg belangrijk om de informatie in de Mobility Tool actueel te houden.

 

bgie