FAQ

Veelgestelde vragen

Wat zijn complementary activities?

  • Activiteiten naast de projectactiviteiten die gericht zijn op het versterken van de impact en het vergroten van de resultaten. De activiteiten versterken de waarde van het vrijwilligerswerk in de lokale gemeenschap. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een job shadowing, meetings, workshops, conferenties, trainingen of andere bijeenkomsten.

Waarom kun je bij Europese Vrijwilligersprojecten wel complementary activities aanvragen en bij Europese Partnerschappen Vrijwilligerswerk niet?

  • Om praktische redenen is het niet mogelijk, omdat er geen budgetten bij de aanvragen voor Europese Partnerschappen Vrijwilligerswerk zijn. Hierdoor is het niet mogelijk om een budget te maken en daar de budgetten voor complementary activities (10% van totaal projectbudget) aan te linken. Bij Europese Vrijwilligersprojecten is dit wel mogelijk.

Ben ik als organisatie verplicht om alle drie de deadlines te gebruiken voor specifieke subsidies (ESC13)? Of kan ik er ook één overslaan in 2018, 2019 of 2020?

  • Organisaties zijn niet verplicht om jaarlijks aanvragen in te dienen. Een aanvraag met 0 vrijwilligers is dus niet nodig.

Kunnen de 18 maanden durende projecten overlappen? Dus dat ik als organisatie in 2019 mijn jaarlijkse subsidie kan aanvragen ondanks dat de activiteiten van mijn subsidieaanvraag van 2018 niet zijn voltooid (of de periode van 18 maanden nog niet is verstreken?)

  • Ja, de 18 maanden durende projecten kunnen elkaar overlappen en de organisaties kunnen opeenvolgende subsidies aanvragen.

Kan ik als organisatie al het geld gebruiken dat ik heb gekregen, ookal verandert het aantal activiteiten of de duur van het project? Bijvoorbeeld: Een langlopend project is geannuleerd, kan ik dan als organisatie twee kortlopende projecten organiseren?

  • Ja, hierin bestaat flexibiliteit.

Kan het budget verschoven worden tussen subsidies? Als ik als organisatie niet al het geld uitgeef dat ik heb aangevraagd, kan ik dan het ongebruikte geld verplaatsen van de eerste 18 maanden naar de volgende?

  • Nee, de subsidies kunnen niet van de ene periode verplaatst worden naar de andere periode.

Wat is de betalingsstructuur voor Europese Partnerschappen Vrijwilligerswerk met betrekking tot de jaarlijkse subsidieaanvragen? Zijn er eindrapporten of voortgangsrapporten voor elk jaarlijks subsidieverzoek?

  • Elk project heeft een eindrapport nodig. Dit zet de betaling van de laatste 20% in gang. Deze rapporten bevatten een korte kwalitatieve beschrijving van de activiteiten die zijn geïmplementeerd. Het derde 18-maanden-projectverslag bevat ook een afzonderlijke sectie waarin de aanvrager de resultaten van het gehele Partnerschap Vrijwilligerswerk beschrijft. De organisatie moet ook een voortgangsrapport voor Partnerschap Vrijwilligerswerk indienen tegen het einde van 2019.

Er is geen informatie over de ontvangende organisaties in de eerste aanvraag voor Europese Partnerschappen Vrijwilligerswerk of in de jaarlijkse aanvraag. Op welk moment moeten ze een partnerorganisatie hebben?

  • Informatie van partners is niet vereist in de aanvraagfase. Dit is nodig tijdens de implementatiefase bij het gebruik van de Mobility Tool en bij het indienen van het eindrapport.

Koffie drinken?

Heb jij onze flyer, het papieren koffiekopje, in handen gekregen en wil je weten hoe je hem vouwt? Hier vind je de instructies. Voor een echt kopje koffie kun je natuurlijk ook bij ons terecht!

Neem contact op