Het European Solidarity Corps stimuleert in zijn projecten ‘inclusie & diversiteit’. Zo vinden we het belangrijk dat inclusie-doelgroepen worden bereikt. Daarnaast stimuleren we projecten die aandacht besteden aan deze onderwerpen. Op deze pagina leggen we je uit wat ‘inclusie & diversiteit’ precies inhoudt. 

Wat is ‘inclusie & diversiteit’?
 

Inclusie betekent dat alle jongeren meedoen. Ongeacht hun achtergrond of situatie. Bij diversiteit gaat het erom dat iedereen kan deelnemen vanuit zijn eigen achtergrond of competenties. Dat verschillen in normen en overtuigingen enorm waardevol zijn. Want wat je religie, seksualiteit, huidskleur, sociaaleconomische achtergrond, handicap of opleiding ook is: je bent belangrijk.

 

Waarom ‘inclusie en diversiteit’?
 

Inclusie & diversiteit is nodig. Het zorgt ervoor dat jongeren in achterstandssituaties hun plek vinden in de maatschappij. Projecten van het European Solidarity Corps zijn de ideale manier om jongeren in de samenleving te betrekken. Ook is het van belang dat jeugd- en jongerenwerkers de competenties en instrumenten hebben om aan dit thema te werken. Alleen dan kunnen zij iets voor jongeren in achterstandssituaties betekenen. De aspecten inclusie en diversiteit hebben daarom prioriteit in de projecten van het European Solidarity Corps. Bijvoorbeeld om de deelnemers te laten discussiëren over thema’s als inclusie, gelijkheid en mensenrechten.

 

Voorbeeldprojecten
 

Als we spreken over inclusie- en diversiteitsprojecten voor jeugd en jongeren, bedoelen we projecten:

  • waarbij jongeren in achterstandssituaties actief betrokken zijn;

die zich richten op inclusie en diversiteit van jongeren in achterstandssituaties (zij hoeven niet rechtstreeks bij het project betrokken te zijn, maar het moet hen wel ten goede komen).

Cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies:

Accepteren Weigeren