5 oktober is de tweede deadline voor het aanvragen van subsidie voor Europees Vrijwilligerswerk. Het Nationaal Agentschap heeft besloten de criteria voor aanvragende organisaties aan te passen om het beschikbare budget mogelijk volledig te kunnen besteden. Lees hieronder wat dit betekent.

Toekenningen ronde 2

In eerste instantie was ronde 2021-2 (met deadline 5 oktober 2021, 12:00 Nederlandse tijd) alleen geopend voor organisaties die géén subsidie hadden aangevraagd voor de eerste ronde in mei. Omdat we verwachten het beschikbare budget daarmee niet volledig te kunnen besteden, hebben we besloten om ronde 2 alsnog open te stellen voor alle organisaties die een Quality Label voor een aanvragende organisatie (lead organisation) hebben óf een aanvraag voor dit Quality Label hebben ingediend vóór 5 oktober.

Voor de toekenningen in ronde 2 betekent dat het volgende:

  • Organisaties die geen budget hebben aangevraagd in ronde 1, krijgen voorrang. Alleen als er daarna subsidie overblijft, worden aanvragen van organisaties met toekenningen in ronde 1 in behandeling genomen;
  • De minimum en de maximum subsidie blijven gelijk. Omdat er in deze ronde relatief weinig geld beschikbaar is, willen we organisaties vooral aanmoedigen kleine(re) projecten in te dienen;
  • Voor gastorganisaties (host organisations): net als in de vorige ronde zullen we aanvragen toetsen met het Quality Label. Dien dus alleen een aanvraag in als je op grond van je Quality Label nog vrijwilligers kunt ontvangen binnen de projectperiode;
  • Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, zullen de middelen verdeeld worden over de ontvankelijke aanvragen volgens de methode die de Europese Commissie hiervoor heeft bepaald.

Dubbele toekenning

Krijg je een toekenning in ronde 1 én in ronde 2? Dan worden dit twee aparte projecten met hun eigen Grant Agreements, eindverslagen, etc. Het is helaas niet mogelijk om budget toe te voegen aan projecten uit ronde 1.

In februari 2022 is er een volgende subsidieronde waarin er meer budget te verdelen valt. Overweeg dus goed of het voor de plannen van je organisatie nodig of nuttig is nu een aanvraag in te dienen.

Let op: het aanvraagformulier is enigszins aangepast ten opzichte van ronde 1. Heb je vragen over het formulier of wil je je plannen overleggen? Neem dan contact op met één van onze programma-adviseurs via vrijwilligerswerk.esc@nji.nl.

Terug naar Nieuws

bgie