Het Nationaal Agentschap werkt met een Nederlandse trainerspool, die uitvoering geeft aan (inter-)nationale trainingen en workshops voor zowel jongeren als jongerenwerkers. We zijn op zoek naar twee versterkingen voor de trainerspool!

Twee freelance trainers Erasmus+ Jeugd/European Solidarity Corps

De vacature betreft een plek in de Erasmus+ Jeugd/European Solidarity Corps trainerspool als freelance trainer om samen met de andere trainers in de pool nieuwe educatieve kwaliteitstrainingen te ontwikkelen voor jongeren, vrijwilligers en jongerenwerkers. Het gaat daarbij niet om een reguliere baan. Trainers in de pool ontwerpen en voeren één- én meerdaagse trainingen en workshops uit, vooral voor jongeren die deelnemen aan European Solidarity Corps Vrijwilligerswerk projecten. Naast de doelgroep jongeren faciliteer je ook bijeenkomsten met jongerenwerkers en beleidsmakers. Het NA organiseert daarvoor samen met andere NA’s nationale en internationale trainingen, waarbij belangrijke thema’s zoals diversiteit, (Europees) burgerschap, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, competentieontwikkeling en tolerantie aan bod komen.

De trainingen zijn gebaseerd op het concept van niet-formeel leren. Samen met de trainerspool verdeelt het NA de trainingen onder de trainers in de pool. Het gaat gemiddeld om 10-20 trainingsdagen per jaar.  Als trainer in de Nederlandse trainerspool:

 • Voer je – alleen of in duo’s - (inter-)nationale trainingen uit voor Erasmus+ Jeugd;
 • Ontwerp en ontwikkel je trainingen voor Erasmus+ Jeugd;
 • Neem je deel en geef je vorm aan (inter-)nationale bijeenkomsten van de trainerspool zelf (2-6 dagen per jaar);
 • Neem je 1x per 2 jaar deel aan een voortgangsgesprek met het Nederlands agentschap;
 • Werk je aan je eigen professionele competentieontwikkeling. Je kunt in je eerste jaar coaching krijgen door een ervaren trainer uit de trainerspool;
 • Neem je deel aan de internationale Training of Trainers in 2021.

Profiel

Je bent ondernemend en staat je ‘mannetje’ in een divers en uitgesproken team en bent bereid om een actieve rol op te pakken in de ontwikkeling van dit zelfsturend team. Je bent empathisch en in staat om jongeren te begeleiden in hun leerproces. Daarnaast kom je tot je recht als trainer/facilitator bij bijeenkomsten met jongerenwerkers en beleidsmakers. Je zoekt uitdagingen en houdt ervan om je grenzen te verleggen. Je kijkt kritisch en eerlijk naar jezelf en naar anderen om het beste in mensen naar boven te halen. Je bent goed in communicatie, ook in interculturele omgevingen. 

 • Je hebt ervaring in het geven van (educatieve) trainingen en/of workshops op (inter-)nationaal of lokaal niveau binnen het jeugd- en jongerenwerk, onderwijs, lokale overheden en/of het bedrijfsleven. 
 • Je bent bekend met de principes van niet-formeel leren en in staat om niet-formele methodes te ontwikkelen en uit te voeren. 
 • Je hebt een reflectieve houding, je wilt jezelf verder ontwikkelen. Je kunt goed feedback geven en ontvangen van collega’s.
 • Je kunt in een intercultureel team werken en je kunt omgaan met diversiteit en verschillende meningen.
 • Je bent bereid om de programma’s binnen Erasmus+ Jeugd goed te leren kennen en je bent bekend met (inter-) nationale ontwikkelingen binnen het jeugd- en jongerenwerk. Ervaring hierin is een pré. 
 • Je kunt in het Engels werken. Kennis van meerdere talen is een pré. 
 • De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die ervaring heeft in het werken met jongeren uit een achterstandsituatie.

We streven naar méér diversiteit in ons trainersbestand. Het maakt ons niet uit waar je bent geboren, wat je gelooft of van wie je houdt, maar wél of je maatschappelijk betrokken bent!

Vergoeding

De vergoeding vindt plaats op basis van een all-in uurtarief van € 55,- per uur, waarbij ook voorbereiding en evaluatie volgens een vaste regeling vergoed worden. Het Nederlands Agentschap sluit daarvoor jaarlijks een raamovereenkomst met de trainer af. De uren voor de Training of Trainers en de internationale trainersbijeenkomst worden niet vergoed. Je deelname, reis en verblijf tijdens deze bijeenkomsten worden wel vergoed. 

Spreekt deze uitdaging jou aan?

Je kunt je mail met CV uiterlijk 15 januari 2021 indienen via de knop Solliciteren op de website: www.werkenbijhetnji.nl.
Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Hanske Mulder +31(0)30-230 6556 of Mireille Unger +31(0)30-230 6508.

Cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies:

Accepteren Weigeren