De beschikbare budgetten voor de verschillende subsidiemogelijkheden van European Solidarity Corps in 2020 zijn bekend.

Beschikbare budgetten

In 2020 is de verdeling van de budgetten voor Europees Vrijwilligerswerk als volgt: 30% voor de eerste deadline, 50% voor de tweede deadline en 20% voor de derde deadline. Voor Werkervaringsplekken en Banen is 35% gereserveerd voor de eerste deadline, 35% voor de tweede deadline en 30% voor de derde deadline. Tot slot geldt voor Solidariteitsprojecten een verdeling van 40% voor de eerste deadline, 40% voor de tweede deadline en 20% voor de derde deadline.

De beschikbare budgetten voor de verschillende subsidiemogelijkheden van European Solidarity Corps in 2020 zijn:

  • Europees Vrijwilligerswerk: € 2.778.957,-
  • Werkervaringsplekken en Banen: € 288.289,-
  • Solidariteitsprojecten: € 315.836,-

Van het beschikbare budget voor Europees Vrijwilligerswerk is 35% beschikbaar voor Partnerschappen ESC12 en ESC13.

In Nederland richt European Solidarity Corps zich op de Europese meerwaarde en financiert het programma voor Europese Vrijwilligersprojecten alleen transnationale activiteiten. De komende jaren wordt het wel mogelijk om binnenlandse projecten tussen Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk te organiseren voor jongeren met een achterstandssituatie.

Deadlines

De deadlines voor subsidieaanvragen binnen European Solidarity Corps in 2020 zijn:

  • Ronde 1: 5 februari 2020, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 mei en 30 september 2020 van start gaan;
  • Ronde 2: 30 april 2020, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 augustus en 31 december 2020 van start gaan;
  • Ronde 3: 1 oktober 2020, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 mei 2021 van start gaan.
Cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies:

Accepteren Weigeren