- De beschikbare budgetten voor subsidieaanvragen binnen het European Solidarity Corps voor 2020.
- Feedback aanvragen voor ronde 3 van 2020.

Beschikbare budgetten

In 2020 is de verdeling van de budgetten voor Europees Vrijwilligerswerk als volgt: 30% voor de eerste deadline, 50% voor de tweede deadline en 20% voor de derde deadline. Voor Werkervaringsplekken en Banen is 35% gereserveerd voor de eerste deadline, 35% voor de tweede deadline en 30% voor de derde deadline. Tot slot geldt voor Solidariteitsprojecten een verdeling van 40% voor de eerste deadline, 40% voor de tweede deadline en 20% voor de derde deadline.

De beschikbare budgetten voor de verschillende subsidiemogelijkheden van European Solidarity Corps in 2020 zijn:

  • Europees Vrijwilligerswerk: € 2.778.957,-
  • Werkervaringsplekken en Banen: € 288.289,-
  • Solidariteitsprojecten: € 315.836,-

Van het beschikbare budget voor Europees Vrijwilligerswerk is 35% beschikbaar voor Partnerschappen ESC12 en ESC13.

In Nederland richt European Solidarity Corps zich op de Europese meerwaarde en financiert het programma voor Europese Vrijwilligersprojecten alleen transnationale activiteiten. De komende jaren wordt het wel mogelijk om binnenlandse projecten tussen Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk te organiseren voor jongeren met een achterstandssituatie.

Deadlines

De deadlines voor subsidieaanvragen binnen European Solidarity Corps in 2020 zijn:

  • Ronde 3: 1 oktober 2020, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 mei 2021 van start gaan.

Feedback op jouw conceptaanvraag

Ben je een nieuwe organisatie die subsidie aanvraagt binnen het European Solidarity Corps? Dan helpen we je graag met je aanvraag!

Wil je inhoudelijk feedback? Mail ons je conceptaanvraag als pdf-document (dus dien deze niet online in!) met je activiteitenprogramma. Dit kan tot uiterlijk drie weken voor de deadline. Voor de derde ronde van 2020 is dat dus donderdag 10 september, 12:00 uur.

Wil je liever mondeling reactie krijgen op een vraag of projectidee? Meld je dan aan voor het Adviesgesprek.

Cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies:

Accepteren Weigeren