Het European Solidarity Corps is een Europees subsidieprogramma van de Europese Unie voor jongeren en maatschappelijke organisaties die de wereld een beetje mooier willen maken. Wij brengen jongeren bij elkaar om een meer inclusieve samenleving op te bouwen, kwetsbare mensen te helpen en maatschappelijke problemen aan te pakken. Dat doen we door subsidie beschikbaar te stellen voor Europese Vrijwilligersprojecten, Werkervaringsplekken en Banen en lokale Solidariteitsprojecten. Hiermee draagt het programma bij aan de doelstellingen van de Europese Jeugdstrategie. 

Doelstellingen

Het vergroten van competenties en vaardigheden van jongeren door maatschappelijke betrokkenheid: dat is ons belangrijkste uitgangspunt. Met subsidie van het European Solidarity Corps bereiden organisaties jongeren voor op actieve deelname in de maatschappij. Zo stimuleren wij solidariteit, sociale inclusie, diversiteit, actief burgerschap en betere toetreding tot de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt de wereld van jongeren groter en kunnen ze hun talenten ontplooien. 

Onze voornaamste doelstellingen zijn:

Alle projecten van het European Solidarity Corps zijn gebaseerd op niet-formele leermethodes.

Subsidiemogelijkheden

Samen met jou willen we de doelstellingen van het European Solidarity Corps bereiken. Daarvoor hebben we verschillende subsidiemogelijkheden:

  • Europese Vrijwilligersprojecten;
  • Europese Werkervaringsplekken en Banen;
  • Lokale Solidariteitsprojecten.

Maatschappelijke diensttijd 

De maatschappelijke diensttijd is een initiatief van het Nederlandse kabinet om jongeren tijd en ruimte te bieden om zich in te zetten voor een ander en zo hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Om het verband met deze maatschappelijke diensttijd te bewaren en hier een aanvulling op te zijn, richt het European Solidarity Corps zich in Nederland op de Europese meerwaarde en financiert het programma voor Europese Vrijwilligersprojecten alleen transnationale activiteiten. De komende jaren is het wel mogelijk om binnenlandse projecten tussen Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk (en vice-versa) te organiseren voor kwetsbare jongeren.

Daarnaast zal het European Solidarity Corps binnen de subsidielijn Solidariteitsprojecten voor lokale, regionale of nationale solidariteitsprojecten alleen projecten financieren die een duidelijke Europese meerwaarde hebben.

Wie mag subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen alleen namens een organisatie of als groep jongeren worden gedaan, niet rechtstreeks door jou persoonlijk. Meer informatie hierover vind je in de Programmagids van het European Solidarity Corps. 

Corona maatregelen en richtlijnen

Lees hier welke richtlijnen van toepassing zijn voor de programma’s van het European Solidarity Corps.

Meer informatie

Be The Change: de e-pub

Be The Change, het magazine van het European Solidarity Corps in Nederland, is nu ook digitaal te lezen in de vorm van een e-pub!

Bekijk de e-pub

Nieuwe locatie

Per 1 september 2020 verhuist het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps naar een ander pand: de Churchilllaan 11 in Utrecht.

Meer informatie
Cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies:

Accepteren Weigeren