Alhoewel het programma van European Solidarity Corps voornamelijk binnen Europa actief is, kunnen we ons voorstellen dat er vragen zijn rondom projecten of activiteiten met betrekking tot het nieuwe coronavirus.

Door de uitbraak en verdere verspreiding van het coronavirus vragen we organisaties om contact op te nemen met individuele deelnemers die in de komende weken aanwezig zijn, of plannen hebben om naar of uit geïnfecteerde gebieden te vertrekken. Organisaties kunnen individuele deelnemers erop wijzen dat zij de ambassade, het consulaat of honorair consul in het land van hun verblijf om hulp kunnen vragen.

Het is aan de deelnemende organisaties en individuele deelnemers om te beslissen over de te ondernemen actie in het kader van nationale reisadviezen en repatriëringsmaatregelingen, zoals bijvoorbeeld het annuleren of uitstellen van alle niet-noodzakelijke reizen naar China of geïnfecteerde gebieden. Kosten voor repatriëring worden vergoed als uitzonderlijke kosten. Hierbij zijn de normale rapportagevereisten van toepassing.

De overmachtsclausule is van toepassing op activiteiten die plaatsvinden in China of andere getroffen gebieden, evenals de inkomende mobiliteit uit deze gebieden. Geplande activiteiten kunnen in overleg met het Nationaal Agentschap geannuleerd, uitgesteld of verplaatst worden. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden worden dezelfde uitgangspunten ook gehanteerd op inkomende mobiliteit uit de getroffen regio’s.

Organisaties die een activiteit willen annuleren, uitstellen of verplaatsen worden dringend verzocht om contact op te nemen met het Nationaal Agentschap. Meer informatie over het coronavirus en reizen naar het buitenland lees je op de websites van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

 

Cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies:

Accepteren Weigeren