Cigna is de aanvullende zorgverzekering voor deelnemers binnen het European Solidarity Corps. Pas na registratie in de portal van het European Solidarity Corps kunnen deelnemers aangemeld worden bij Cigna. Dit moet met hetzelfde e-mailadres als geregistreerd staat gebeuren. 

10 dingen die je moet weten over de Cigna zorgverzekering voor Europese Vrijwilligers:

  1. De zorgverzekering is een aanvullende ziektekostenverzekering. Vrijwilligers gebruiken het als aanvulling op een (basis-) zorgverzekering uit hun thuisland.  
  2. Vrijwilligers die geen verzekering hebben in hun thuisland hebben hiervoor een verklaring nodig van de nationale administratie voor zorgverzekeringen van dat land. 
  3. Vrijwilligers die in hun thuisland een verzekering hebben dienen hun EHIC (European Health Insurance Card) bij zich te hebben.   
  4. Vrijwilligers declareren zelf hun zorgkosten online in hun account bij Cigna.Ze dienen deze eerst in bij hun eigen verzekering.
  5. Stimuleer vrijwilligers om bij aanvang van hun project de persoonlijke pagina van Cigna te bekijken, zodat zij weten welke vergoedingen beschikbaar zijn en waarvoor zij verzekerd zijn. 
  6. De situatie met het verplicht hebben van een verzekering in het eigen land is voor ieder land verschillend. Daarnaast gelden er verschillende regels voor bijv. oud-studenten/werklozen etc. Ook die verschillen per land. Cigna zal daarom elke situatie individueel behandelen en waar nodig aanvullende documenten opvragen bij de vrijwilliger. 
  7. De verzekering is geldig t/m 2 maanden na het einde van de activiteit, dus ook in eigen land. 
  8. De ondersteunende organisatie in het thuisland van de vrijwilliger is in principe verantwoordelijk voor het aanmelden van de vrijwilliger bij Cigna. Check als gastorganisatie of ondersteunende organisatie in Nederland altijd of de vrijwilliger ingeschreven is.De aanvragende organisatie is uiteindelijk eindverantwoordelijk.
  9. Zorg ervoor dat de vrijwilliger in de woonplaats bekend is met de huisarts en weet hoe de huisarts/eerste hulp te bereiken is. 
  10. Neem contact op met het Nationaal Agentschap in geval van problemen met Cigna waar de vrijwilliger met ondersteuning van de organisatie niet uit komt. Stuur de gegevens van de vrijwilliger en een toelichting van de situatie naar esc@nji.nl. Het Nationaal Agentschap kan dan via de Europese partners helpen zoeken naar een oplossing voor deze situatie. 

Wijziging Cigna

LET OP! Begin 2020 verandert de werkwijze rondom Cigna. Huidige deelnemers moeten correct zijn geregistreerd in de Mobility Tool.

Lees meer over de nieuwe werkwijze
Cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies:

Accepteren Weigeren