De beschikbare budgetten voor de verschillende subsidiemogelijkheden van European Solidarity Corps in 2022 zijn bekend.

Beschikbare budgetten

In 2022 is de verdeling van de budgetten voor Solidariteitsprojecten als volgt: 40% voor de eerste deadline, 40% voor de tweede deadline en 30% voor de derde deadline. Voor Europees Vrijwilligerswerk is 100% voor de eerste deadline en 0% voor de tweede deadline gereserveerd*

* = zie kopje 'toekenning totale budget Europees Vrijwilligerswerk', onderaan deze pagina.

De beschikbare budgetten voor de verschillende subsidiemogelijkheden van het European Solidarity Corps in Nederland in 2022 zijn:

  • Europees Vrijwilligerswerk: € 2.165.066,-
  • Solidariteitsprojecten: € 433.829,-

Minimum en maximum bedrag per aanvrager

Het beschikbare budget zal onder de ingediende aanvragen verdeeld worden op basis van de hoogte van de score van de Quality Label-aanvraag voor aanvragende organisaties. Het minimale bedrag dat iedere organisatie die een aanvraag heeft ingediend zal ontvangen is € 25.888 (tenzij een lager bedrag is aangevraagd). Het maximale dat in 2021 binnen de subsidielijn Europees Vrijwilligerswerk kan worden aangevraagd is € 169.978,- per organisatie. Deze bedragen zijn exclusief 'buitengewone kosten' en/of 'ondersteuning voor inclusie'. 

Deadlines

De deadlines voor subsidieaanvragen binnen Europees Vrijwilligerswerk zijn:

  • Ronde 1: 23 februari 2022, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 juni en 31 december 2022 van start gaan;
  • Ronde 2: Optioneel*. 4 oktober 2022, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 mei 2023 van start gaan.

* = zie kopje 'toekenning totale budget Europees Vrijwilligerswerk', onderaan deze pagina.

De deadlines voor Solidariteitsprojecten zijn:

  • Ronde 1: 23 februari 2022, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 juni en 31 december 2022 van start gaan;
  • Ronde 2: 4 mei 2022, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 augustus en 31 december 2022 van start gaan;
  • Ronde 3: 4 oktober 2022, 12:00 uur. Voor projecten die tussen 1 januari en 31 mei 2023 van start gaan.

Ronde 2022-1: toekenning totale budget Europees Vrijwilligerswerk 2022

Het Nationaal Agentschap de intentie heeft de intentie om in 2022 het totale jaarlijkse budget voor Europees Vrijwilligerswerk in Ronde 2022-1 (deadline 23 februari) toe te kennen. Enkel bij overgebleven budget wordt er een tweede aanvraagronde georganiseerd in oktober - in principe alleen voor organisaties die niet in de eerste ronde hebben aangevraagd.

Terug naar Nieuws

bgie