De situatie rondom het coronavirus kan snel veranderen. Bij een nieuwe of grote corona-uitbraak kunnen er regionale of landelijke maatregelen worden genomen. Lees hier welke richtlijnen van toepassing zijn voor de programma’s van het European Solidarity Corps.

Richtlijnen

Voor alle activiteiten binnen het programma van European Solidarity Corps adviseert het Nationaal Agentschap om de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen.

Voor activiteiten die buiten Nederland plaatsvinden zijn de reisrichtlijnen van Rijksoverheid en de andere betrokken nationale overheden van belang. Omdat de situatie rondom het coronavirus snel kan veranderen kan een overheid bij een nieuwe uitbraak opnieuw (reis)beperkingen opleggen.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de Nederlandse overheid geen reizigers terughaalt. Omdat we inmiddels bekend zijn met de situatie zijn alle reizen op eigen verantwoordelijkheid.

Force majeure

Allereerst: ga pas van start wanneer vanuit alle betrokken partners zeker is dat de activiteit kan worden georganiseerd, conform de formele richtlijnen van de betrokken landen. Er is sprake van force majeure (overmacht) als een organisatie de uitwisseling, activiteit of training toch heeft moeten annuleren door onvoorziene wijzigingen in de COVID-19 richtlijnen uit haar eigen land of regio of die van betrokken partners.

Daarnaast is het mogelijk dat onvoorziene, COVID-gerelateerde kosten gedurende reeds lopende projecten onder force majeure vallen. Tot slot is er naar alle waarschijnlijkheid sprake van een force majeure, wanneer de activiteit in de nabije toekomst wel door kan gaan, maar de kwaliteit niet geborgd kan worden. Wil je gebruik maken van force majeure of heb je vragen? Neem dan eerst contact met ons op via esc@nji.nl of 030 2306 344. 

Kan ik COVID-tests declareren in ons project en hoe doe ik dat? 

Wanneer er vanwege een onvoorziene situatie onvoorziene COVID-gerelateerde kosten (o.a. tests) worden gemaakt, is er mogelijk sprake van force majeur en kunnen de kosten mogelijk worden gedeclareerd. 

Deze kosten worden opgevoerd onder de post exceptional costs. Dat betekent dat de kosten worden verantwoord via bonnen. De kosten moeten redelijkerwijs in verhouding staan tot de activiteit en passen binnen de Grant Agreement. Er wordt dus géén extra budget toegekend. Aanvragers kunnen wel flexibel schuiven binnen de posten (ook wanneer er op voorhand geen exceptional costs zijn aangevraagd en deze post dus nul euro bedraagt). In het eindverslag wordt gevraagd force majeur te selecteren bij de betreffende mobiliteiten waar COVID-gerelateerde kosten worden opgevoerd. Weet tot slot dat ieder eindverslag apart wordt beoordeeld en er dus geen garanties zijn. Neem bij vragen contact met ons op.

Contact

Het Nationaal Agentschap European Solidarity Corps is bereikbaar via telefoonnummer 030 – 2306 344. Omdat we de richtlijnen van de Nederlandse overheid opvolgen werken onze collega’s zo veel mogelijk vanuit huis. Hierdoor kan het voorkomen dat we telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Heb je een dringende vraag? Stuur ons dan een e-mail naar esc@nji.nl en vermeld duidelijk in de onderwerpregel dat het om een spoedvraag gaat.

Ben je deelnemer aan het programma en heb je vragen? Neem dan contact op met de projectverantwoordelijke bij de zendende organisatie. Voor informatie en ondersteuning kan je ook terecht bij de Nederlandse ambassade en/of het Nederlandse consulaat in het land waar je verblijft.

Let op: doordat omstandigheden in Europa snel veranderen kan ook dit advies worden bijgesteld. Check daarom regelmatig onze website.

Terug naar Nieuws

bgie