Het Nationaal Agentschap European Solidarity Corps zoekt een coördinator die voor Nederland vorm gaat geven aan het 'Europees Jaar van de Jeugd'; waartoe 2022 is uitgeroepen door de Europese Commissie. Interesse? Lees snel verder!

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps is in Nederland verantwoordelijk voor twee initiatieven van de Europese Unie: Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps; ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

 • Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport. Ons Nationaal Agentschap heeft als kernfunctie om het programma voor buitenschoolse jongerenprojecten en jeugd- en jongerenwerk uit te voeren, te faciliteren en te monitoren. 
 • Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma dat jongeren de kans biedt om vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen, overal in Europa. 

Aan de basis van beide programma’s staat de gedachte dat investeringen in niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen.

Wij zoeken per 1 februari (of zo snel mogelijk) een

Coördinator van het 'Europees Jaar van de Jeugd (32-36 uur per week)

Het 'Europees Jaar van de Jeugd

De voorzitter van de Europese Commissie heeft 2022 uitgeroepen tot ‘Europees Jaar van de Jeugd’. Waarom? Europa heeft de visie, betrokkenheid en de participatie van álle jongeren nodig om aan een betere toekomst te werken. In 2022 ligt hierbij de focus vooral op uitdagingen als duurzaamheid, digitalisering en inclusiviteit. Daarnaast heeft de coronacrisis op dit moment grote impact op de levens van jongeren – en wil de EU jongeren in de lidstaten extra ondersteunen en meer kansen bieden. Juist de groene en digitale transitie waar we voor staan biedt allerlei nieuwe mogelijkheden. Door hier in 2022 extra aandacht op te vestigen door initiatieven onder de aandacht te brengen, partijen te verbinden en samen te kijken waar uitdagingen en oplossingen overlappen kunnen we stappen zetten. In 2022, maar ook daarna. Zie ook het persbericht dat op 7 december 2021 is verschenen.

Om dit in alle landen zo goed mogelijk uit te rollen, stelt iedere Europese lidstaat een Nationaal Coördinator aan. In Nederland is dit in een duo-schap belegd bij zowel de NJR als het NA Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps/NJi.

Wat ga je doen?

Als Coördinator ben jij de persoon die samen met de coördinator van de NJR voor Nederland vorm gaat geven aan het Europees Jaar van de Jeugd. Hierbij draait het vooral om het zien van kansen, het leggen van verbinding tussen verschillende initiatieven, het verhogen van de zichtbaarheid van alle activiteiten die er in Nederland op nationaal, regionaal en lokaal niveau al plaatsvinden en de organisatie van een aantal aanvullende activiteiten waar het Europees Jaar voor de Jeugd in de spotlight staat. Je betrekt hierin verschillende sectoren en stemt af met de NJR, het ministerie van VWS en Europese instellingen.

Er ligt op dit moment nog geen gedetailleerd plan voor wat er precies staat te gebeuren in het ‘Europees Jaar van de Jeugd’. Dat betekent veel vrijheid en ruimte voor jou om samen met alle betrokken partijen, de doelstellingen en de plannen vorm te geven.

Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Het ontwikkelen van een plan voor de invulling van het ‘Europees Jaar van de Jeugd’ op basis van Europese richtlijnen
 • Het betrekken en warm maken van jongeren en relevante organisaties om gezamenlijk invulling en uitvoering te geven aan het ‘Europees Jaar van de Jeugd’
 • Het organiseren van activiteiten rondom het ‘Europees Jaar van de Jeugd’
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan om het ‘Europees Jaar van de Jeugd’ onder verschillende doelgroepen onder de aandacht te brengen
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van het activiteitenplan, het bewaken van het budget en het rapporteren over de voortgang.
 • Het volgen van Europese ontwikkelingen rondom het ‘Europees Jaar van de Jeugd’ en het verbinden van de Nederlandse en Europese activiteiten.

Wat vragen we van jou?

Je herkent je in de doelstellingen van het ‘Europees Jaar van de Jeugd’ en vindt dat we deze kans écht moeten grijpen. Je kunt goed zelfstandig werken en zit vol ideeën. Je ziet kansen en weet deze om te zetten in activiteiten en resultaten. Maar tegelijkertijd laat je je niet overweldigen door alle mogelijkheden die zich voordoen. Je herkent je in het volgende profiel:

 • Je hebt affiniteit met de jongerendoelgroep (13-30 jaar) en ervaring met jongerenparticipatie;
 • Je kunt goed schakelen tussen jongeren, organisaties die werken met jongeren en ambtenaren/bestuurders;
 • Je bent een netwerker; je bent goed in het zien van kansen om de krachten te bundelen en verbinding te leggen;
 • Jij bent een verbinder en ziet mogelijkheden om het Europees Jaar van de Jeugd te benutten om alle mogelijkheden die er vanuit verschillende Europese en nationale programma’s al zijn aan het voetlicht te brengen;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met zowel projectcoördinatie als event management. Je hebt sterke organisatorische en planmatige vaardigheden en ervaring met het bewaken van budgetten;
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, je hebt een goede schrijfstijl en weet een boodschap aan te passen aan verschillende doelgroepen;
 • Je bent creatief, maar zeker ook resultaatgericht;
 • Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Wat kun je verwachten van ons?

Het gaat om een functie van 32-36 uur per week tot 31 december 2022.

Het salaris is afhankelijk van opleiding en relevantie werkervaring en bedraagt maximaal € 4.358, - bruto per maand bij een volledig dienstverband van 36 uur (Medewerker Inhoud 1/schaal 9).

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps is ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en is gevestigd aan de Churchilllaan 11 in Utrecht. Momenteel werken we vooral vanuit huis.

Het NJi volgt de cao Sociaal Werk. We bieden onder andere een individueel keuzebudget ter hoogte van ruim 18% van je salaris, waarmee je naar eigen behoefte jouw arbeidsvoorwaarden flexibel kunt vormgeven. Behalve wettelijk vakantieverlof hebben we ook feestdagenverlof, in te zetten op voor jou belangrijke (religieuze) feestdagen.

We streven naar een inclusieve organisatiecultuur. Waar ruimte is voor iedereen, we zien je talent als basis en je diversiteit als kracht. We zijn vooral benieuwd naar je authenticiteit en je aanvulling op het team en de organisatie.

Informatie en sollicitatie

 • De werving en selectie voor deze opdracht verloopt via de portal werkenbijhetnji.nl. Je kunt er reageren via de groene knop 'Solliciteren' onder 'acties' tot en met zondag 9 januari 2022;
 • Informatie over de inhoud van deze functie is verkrijgbaar bij Jojanneke de Waal (Hoofd Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps) via telefoonnummer 030-2306602.

Speeddates (online) zijn gepland in de week van 17 januari. De gespreksronde (1e en eventueel 2e) is gepland in de week van 24 januari

We geven de voorkeur aan een gesprek op locatie. Vanzelfsprekend nemen we daarbij de nodige richtlijnen voor afstand en hygiëne in acht. Mocht je vanwege klachten of kwetsbaarheid voorkeur hebben voor een digitaal gesprek, dan maken we hier afspraken over.

Kijk voor meer informatie ook op de volgende websites: 

Terug naar Nieuws

bgie